Produkt dnia
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin Programu Lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.HEMPLUX.PL

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest spółka „Sabat Consulting S.C. Sabat Jan, Sabat Dorota” zarejestrowana w CEiDG, mieszcząca się przy ulicy Piłsudskiego 14/4, 33-100 Tarnów, NIP 8732822326, adres poczty elektronicznej info@hemplux.pl zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów oraz innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.
 3. Program Lojalnościowy organizowany jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.hemplux.pl , którego właścicielem i administratorem jest Organizator
 4. Regulamin stanowi podstawę Programu Lojalnościowego i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

Definicje

 1. KATALOG – katalog produktów, na które Klient wymienić może zgromadzone Punkty, dostępny w Sklepie Internetowym www.hemplux.pl.
 2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna; oraz jednostka organizacyjna niposiadająca osobowości prawnej.
 3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. ORGANIZATOR – spółka „Sabat Consulting S.C. Sabat Jan, Sabat Dorota” zarejestrowana w CEiDG, mieszcząca się przy ulicy Piłsudskiego 14/4, 33-100 Tarnów, NIP 8732822326, adres poczty elektronicznej:
 5. PRODUKT – produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
 8. SKLEP INTERNETOWY– sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: www.hemplux.pl  w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.

 Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym.

 1. Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
 2. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kliknięcie pola akcji. Utworzone w ten sposób konto stanowi również konto Klienta w Sklepie Internetowym. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasła. Klient posiadający Konto w Sklepie Internetowym może przystąpić do programu lojalnościowego poprzez wybranie odpowiedniej funkcji w ustawieniach konta. Do założenia konta potrzebny jest adres e-mail Uczestnika. Po założeniu konta użytkownika Uczestnik zbiera punkty, których może użyć podczas dokonywania płatności za zakupy na stronie www.hemplux.pl
 4. Uczestnikami programu mogą być osoby pełnoletnie , spełniające warunki określone w Regulaminie.
 5. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w programie.
 6. Uczestnictwa w programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

Zbieranie punktów

 1. Za każde wydane w sklepie www.hemplux.pl 100 zł Uczestnikowi przysługuje 5 punktów lojalnościowych. Przy każdym zakupie punkty są sumowane.
 2. Punkty są dodawane po zaksięgowaniu płatności za zamówienie.
 3. Punkty zebrane w Programie Lojalnościowym można wymienić na produkty w czasie dokonywania zakupów na stronie www.hemplux.pl
 4. Uczestnik, w każdym momencie trwania Programu Lojalnościowego, może sprawdzić sumę zgromadzonych punktów w zakładce moje konto, na stronie internetowej www.hemplux.pl, po uprzednim zalogowaniu się.
 5. Po dokonaniu transakcji na stronie www.hemplux.pl użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją o ilości zebranych punktów
 6. Dodatkowe formy zbierania punktów: za zapis do newslettera oraz napisanie recenzji Produktu w Sklepie Internetowym zawierającej minimum 500 znaków. W obu przypadkach Uczestnikowi przysługuje po 5 punktów lojalnościowych.

Używanie zebranych punktów

 1. Punkty zebrane w Programie Lojalnościowym można wymienić na dowolne produkty podczas dokonywania zakupu na stronie www.hemplux.pl
 2. Za każdy produkt nabyty za zdobyte w programie lojalnościowym punkty, doliczana jest symboliczna opłata w wysokości 1 PLN (1 złoty)
 3. Klient jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu punktów lojalnościowych na wymianę ich na Produkt dostępny w ramach Katalogu zamieszczonego w Sklepie Internetowym.
 4. Ilość Punktów niezbędnych do możliwości wymiany ich na Produkt dostępny w ramach Katalogu zamieszczonego w Sklepie, wskazana jest każdorazowo przy opisie każdego Produktu w Katalogu dostępnym w Sklepie Internetowym.
 5. Punkty można wymienić na produkty jedynie przy okazji zakupów w sklepie. Koszyk musi zawierać produkt/produkty, za które klient zapłaci.
 6. Klient ponosi koszty dostawy Produktu dostępnego w ramach Katalogu.
 7. Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Klientowi.

Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem Lojalnościowym należy składać na adres e-mail: info@hemplux.pl lub też pisemnie na adres: Piłsudskiego 14/4, 33-100 Tarnów
 2. Organizator rozpatruje reklamacje tak szybko, jak będzie to możliwe. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni.
 3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Programu będą wykorzystywane do celów realizacji Programu Lojalnościowego zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2022, nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator Programu Lojalnościowego
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926).
 3. Uczestnik wyraża zgodę na dodanie adresu e-mail użytego podczas tworzenia konta na stronie www.hemplux.pl do bazy adresów newslettera znajdującego się na stronie www.hemplux.pl
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny na stronie internetowej www.hemplux.pl oraz w siedzibie Organizatora
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl